User Tools

Site Tools


4912--10413-pansecchi-la-gi

Pansecchi
Khám phá và chỉ định
Ngày khám phá ,
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10413
Tên thay thế 1997 YG20
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7919811
Viễn điểm quỹ đạo 3.2932377
Độ lệch tâm 0.0823728
Chu kỳ quỹ đạo 1938.5085697
Độ bất thường trung bình 357.65713
Độ nghiêng quỹ đạo 8.99928
Kinh độ của điểm nút lên 307.20405
Acgumen của cận điểm 118.04496
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.8

10413 Pansecchi (1997 YG20) là một tiểu hành tinh vành đai chính.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 10413 Pansecchi
4912--10413-pansecchi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)