User Tools

Site Tools


4913--10591-caverni-la-gi

Caverni
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi M. Tombelli và G. Forti
Nơi khám phá Montelupo
Ngày khám phá 13 tháng 8 năm 1996
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10591
Tên thay thế 1996 PD3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.5835693
Viễn điểm quỹ đạo 2.6663831
Độ lệch tâm 0.0157742
Chu kỳ quỹ đạo 1553.4113971
Độ bất thường trung bình 219.07596
Độ nghiêng quỹ đạo 3.95035
Kinh độ của điểm nút lên 83.79760
Acgumen của cận điểm 306.51026
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.1

10591 Caverni (1996 PD3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 13 tháng 8 năm 1996 bởi M. Tombelli và G. Forti ở Montelupo.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 10591 Caverni
4913--10591-caverni-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)