User Tools

Site Tools


4915--8066-poldimeri-la-gi

Poldimeri
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi R. M. West
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 6 tháng 8 năm 1980
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8066
Tên thay thế 1980 PB2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.8648624
Viễn điểm quỹ đạo 3.5079868
Độ lệch tâm 0.1009163
Chu kỳ quỹ đạo 2077.5614876
Độ bất thường trung bình 355.52001
Độ nghiêng quỹ đạo 10.50600
Kinh độ của điểm nút lên 190.02488
Acgumen của cận điểm 111.15443
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.4

8066 Poldimeri (1980 PB2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 6 tháng 8 năm 1980 bởi R. M. West ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8066 Poldimeri
4915--8066-poldimeri-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)