User Tools

Site Tools


4916--8212-naoshigetani-la-gi

Naoshigetani
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi S. Otomo
Nơi khám phá Kiyosato
Ngày khám phá 6 tháng 3 năm 1995
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8212
Tên thay thế 1995 EF1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0236352
Viễn điểm quỹ đạo 2.7452370
Độ lệch tâm 0.1513150
Chu kỳ quỹ đạo 1344.8596271
Độ bất thường trung bình 230.37193
Độ nghiêng quỹ đạo 2.98067
Kinh độ của điểm nút lên 50.61646
Acgumen của cận điểm 92.55559
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.8

8212 Naoshigetani (1995 EF1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 6 tháng 3 năm 1995 bởi S. Otomo ở Kiyosato.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8212 Naoshigetani
4916--8212-naoshigetani-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)