User Tools

Site Tools


4917--8370-vanlindt-la-gi

Vanlindt
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 4 tháng 9 năm 1991
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8370
Tên thay thế 1991 RK11
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2479997
Viễn điểm quỹ đạo 2.8832071
Độ lệch tâm 0.1237930
Chu kỳ quỹ đạo 1501.0069881
Độ bất thường trung bình 116.89908
Độ nghiêng quỹ đạo 11.26017
Kinh độ của điểm nút lên 134.58371
Acgumen của cận điểm 74.33093
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.5

8370 Vanlindt (1991 RK11) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 4 tháng 9 năm 1991 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8370 Vanlindt
4917--8370-vanlindt-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)