User Tools

Site Tools


4918--8539-laban-la-gi

Laban
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi C.-I. Lagerkvist
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 19 tháng 3 năm 1993
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8539
Tên thay thế 1993 FT32
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6691197
Viễn điểm quỹ đạo 3.2043857
Độ lệch tâm 0.0911323
Chu kỳ quỹ đạo 1838.2284421
Độ bất thường trung bình 168.46982
Độ nghiêng quỹ đạo 3.14173
Kinh độ của điểm nút lên 89.69102
Acgumen của cận điểm 291.55392
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.9

8539 Laban (1993 FT32) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 19 tháng 3 năm 1993 bởi C.-I. Lagerkvist ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8539 Laban
4918--8539-laban-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)