User Tools

Site Tools


4919--8836-aquifolium-la-gi

Aquifolium
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 16 tháng 9 năm 1989
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8836
Đặt tên theo Holly
Tên thay thế 1989 SU3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.9611168
Viễn điểm quỹ đạo 3.1548796
Độ lệch tâm 0.0316813
Chu kỳ quỹ đạo 1953.2339369
Độ bất thường trung bình 344.48136
Độ nghiêng quỹ đạo 9.76830
Kinh độ của điểm nút lên 185.04018
Acgumen của cận điểm 23.31543
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.0

8836 Aquifolium (1989 SU3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 9 năm 1989 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8836 Aquifolium
4919--8836-aquifolium-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)