User Tools

Site Tools


4920--8985-tula-la-gi

Tula
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi N. S. Chernykh và L. I. Chernykh
Nơi khám phá Đài vật lý thiên văn Crimean
Ngày khám phá 9 tháng 8 năm 1978
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8985
Tên thay thế 1978 PV3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8029535
Viễn điểm quỹ đạo 2.7072419
Độ lệch tâm 0.2004987
Chu kỳ quỹ đạo 1236.9338554
Độ bất thường trung bình 296.76218
Độ nghiêng quỹ đạo 4.08356
Kinh độ của điểm nút lên 279.55489
Acgumen của cận điểm 23.25381
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.5

8985 Tula (1978 PV3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 9 tháng 8 năm 1978 bởi N. S. Chernykh và L. I. Chernykh ở Đài vật lý thiên văn Crimean.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8985 Tula
4920--8985-tula-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)