User Tools

Site Tools


4923--9427-righini-la-gi

Righini
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi M. Tombelli và U. Munari
Nơi khám phá Cima Ekar
Ngày khám phá 14 tháng 2 năm 1996
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9427
Tên thay thế 1996 CV7
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7100317
Viễn điểm quỹ đạo 3.2879937
Độ lệch tâm 0.0963587
Chu kỳ quỹ đạo 1896.9936655
Độ bất thường trung bình 345.49062
Độ nghiêng quỹ đạo 10.93307
Kinh độ của điểm nút lên 142.88329
Acgumen của cận điểm 159.03609
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.2

9427 Righini (1996 CV7) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 14 tháng 2 năm 1996 bởi M. Tombelli và U. Munari ở Cima Ekar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9427 Righini
4923--9427-righini-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)