User Tools

Site Tools


4924--9594-garstang-la-gi

9594 Garstang (tên chỉ định: 1991 RG) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Robert H. McNaught ở Đài thiên văn Siding Spring ở Canberra, Australia, ngày 4 tháng 9 năm 1991. Nó được đặt theo tên Roy Henry Garstang, một nhà thiên văn học và là thành viên trong khoa thuộc Đại học thiên văn học London và Đại học Colorado ở Boulder.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 9001–10000
  • JPL Small-Body Database Browser
4924--9594-garstang-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)