User Tools

Site Tools


4925--9748-van-ostaijen-la-gi

van Ostaijen
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá La Silla
Ngày khám phá 4 tháng 2 năm 1989
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9748
Đặt tên theo Paul van Ostaijen
Tên thay thế 1989 CS2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1860391
Viễn điểm quỹ đạo 2.4935839
Độ lệch tâm 0.0657200
Chu kỳ quỹ đạo 1307.2833403
Độ bất thường trung bình 33.76473
Độ nghiêng quỹ đạo 6.55268
Kinh độ của điểm nút lên 198.34832
Acgumen của cận điểm 50.10216
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.1

9748 van Ostaijen (1989 CS2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 4 tháng 2 năm 1989 bởi E. W. Elst ở La Silla.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9748 van Ostaijen
4925--9748-van-ostaijen-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)