User Tools

Site Tools


4928--10248-fichtelgebirge-la-gi

Fichtelgebirge
Khám phá và chỉ định
Ngày khám phá ,
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10248
Đặt tên theo Fichtelgebirge
Tên thay thế 7639 P-L
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1027575
Viễn điểm quỹ đạo 3.0501235
Độ lệch tâm 0.1838517
Chu kỳ quỹ đạo 1510.5273687
Độ bất thường trung bình 18.10168
Độ nghiêng quỹ đạo 4.38453
Kinh độ của điểm nút lên 93.16084
Acgumen của cận điểm 78.81597
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.6

10248 Fichtelgebirge (7639 P-L) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được đặt theo tên Fichtelgebirge mountains in Germany.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 10248 Fichtelgebirge
4928--10248-fichtelgebirge-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)