User Tools

Site Tools


4929--10415-mali-lo-inj-la-gi

10415 Mali Lošinj là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1886.7904751 ngày (5.17 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 23 tháng 10 năm 1998.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 4 tháng 5 năm 2008. 
4929--10415-mali-lo-inj-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)