User Tools

Site Tools


4931--10780-apollinaire-la-gi

Apollinaire
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 2 tháng 8 năm 1991
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10780
Đặt tên theo Guillaume Apollinaire
Tên thay thế 1991 PB2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1012790
Viễn điểm quỹ đạo 3.1334112
Độ lệch tâm 0.1971716
Chu kỳ quỹ đạo 1546.6423512
Độ bất thường trung bình 49.08034
Độ nghiêng quỹ đạo 6.36858
Kinh độ của điểm nút lên 112.44329
Acgumen của cận điểm 114.32919
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.8

10780 Apollinaire (1991 PB2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 2 tháng 8 năm 1991 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Nam Âu. Nó được đặt theo tên nhà thơ Pháp Guillaume Apollinaire (Wilhelm Appollinaris de Kostrowitzky).[1]

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. Truy cập ngày 24 tháng 12 năm 2008. 
4931--10780-apollinaire-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)