User Tools

Site Tools


4932--8067-helfenstein-la-gi

Helfenstein
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. Bowell
Nơi khám phá trạm Anderson Mesa thuộc đài thiên văn Lowell
Ngày khám phá 7 tháng 9 năm 1980
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8067
Tên thay thế 1980 RU
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2056445
Viễn điểm quỹ đạo 2.9451299
Độ lệch tâm 0.1435678
Chu kỳ quỹ đạo 1509.6011894
Độ bất thường trung bình 224.43338
Độ nghiêng quỹ đạo 15.33217
Kinh độ của điểm nút lên 344.77396
Acgumen của cận điểm 29.82031
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Suất phản chiếu hình học 0.0253
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.7

8067 Helfenstein (1980 RU) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 7 tháng 9 năm 1980 bởi E. Bowell ở trạm Anderson Mesa thuộc Đài thiên văn Lowell.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8067 Helfenstein
4932--8067-helfenstein-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)