User Tools

Site Tools


4933--8214-mirellalilli-la-gi

8214 Mirellalilli là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1566.1235640 ngày (4.29 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 29 tháng 3 năm 1995.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 24 tháng 5 năm 2008. 
4933--8214-mirellalilli-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)