User Tools

Site Tools


4935--8700-gevaert-la-gi

Gevaert
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 14 tháng 5 năm 1993
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8700
Đặt tên theo Lieven Gevaert
Tên thay thế 1993 JL1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6833167
Viễn điểm quỹ đạo 3.6921381
Độ lệch tâm 0.1582352
Chu kỳ quỹ đạo 2078.8358058
Độ bất thường trung bình 316.56709
Độ nghiêng quỹ đạo 1.04794
Kinh độ của điểm nút lên 160.13510
Acgumen của cận điểm 340.47468
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.2

8700 Gevaert (1993 JL1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 14 tháng 5 năm 1993 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8700 Gevaert
4935--8700-gevaert-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)