User Tools

Site Tools


4936--8837-london-la-gi

London
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 7 tháng 10 năm 1989
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8837
Đặt tên theo London
Tên thay thế 1989 TF4
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9490867
Viễn điểm quỹ đạo 2.4981831
Độ lệch tâm 0.1234682
Chu kỳ quỹ đạo 1211.1380290
Độ bất thường trung bình 15.35262
Độ nghiêng quỹ đạo 5.49808
Kinh độ của điểm nút lên 162.20405
Acgumen của cận điểm 56.46864
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.0

8837 London (1989 TF4) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 7 tháng 10 năm 1989 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8837 London
4936--8837-london-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)