User Tools

Site Tools


4937--8986-kineyayasuyo-la-gi

Kineyayasuyo
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi K. Tomita
Nơi khám phá Caussols
Ngày khám phá 1 tháng 11 năm 1978
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8986
Tên thay thế 1978 VN2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.4858165
Viễn điểm quỹ đạo 3.6959321
Độ lệch tâm 0.1957562
Chu kỳ quỹ đạo 1984.8169224
Độ bất thường trung bình 183.89303
Độ nghiêng quỹ đạo 1.34059
Kinh độ của điểm nút lên 1.56223
Acgumen của cận điểm 358.30837
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.1

8986 Kineyayasuyo (1978 VN2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 1 tháng 11 năm 1978 bởi K. Tomita ở Caussols.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8986 Kineyayasuyo
4937--8986-kineyayasuyo-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)