User Tools

Site Tools


4938--9104-matsuo-la-gi

Matsuo
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Kobayashi
Nơi khám phá Oizumi
Ngày khám phá 20 tháng 12 năm 1996
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9104
Tên thay thế 1996 YB
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3356663
Viễn điểm quỹ đạo 3.2402993
Độ lệch tâm 0.1622379
Chu kỳ quỹ đạo 1700.3313379
Độ bất thường trung bình 126.04317
Độ nghiêng quỹ đạo 8.52711
Kinh độ của điểm nút lên 97.22355
Acgumen của cận điểm 56.97964
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.9

9104 Matsuo (1996 YB) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 12 năm 1996 bởi T. Kobayashi ở Oizumi.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9104 Matsuo
4938--9104-matsuo-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)