User Tools

Site Tools


4939--9428-angelalouise-la-gi

Angelalouise
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Laurie, S. P.
Nơi khám phá Church Stretton
Ngày khám phá 26 tháng 2 năm 1996
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9428
Tên thay thế 1996 DW2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2157935
Viễn điểm quỹ đạo 3.2034455
Độ lệch tâm 0.1822492
Chu kỳ quỹ đạo 1629.1493926
Độ bất thường trung bình 30.02435
Độ nghiêng quỹ đạo 17.56567
Kinh độ của điểm nút lên 143.02682
Acgumen của cận điểm 235.66491
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.1

9428 Angelalouise (1996 DW2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 26 tháng 2 năm 1996 bởi Laurie, S. P. ở Church Stretton.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9428 Angelalouise
4939--9428-angelalouise-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)