User Tools

Site Tools


4940--9599-onotomoko-la-gi

Onotomoko
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi K. Endate và K. Watanabe
Nơi khám phá Kitami
Ngày khám phá 29 tháng 10 năm 1991
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9599
Tên thay thế 1991 UP2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9612055
Viễn điểm quỹ đạo 2.5960879
Độ lệch tâm 0.1393113
Chu kỳ quỹ đạo 1256.3594911
Độ bất thường trung bình 328.62342
Độ nghiêng quỹ đạo 4.63237
Kinh độ của điểm nút lên 79.15336
Acgumen của cận điểm 276.19251
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.9

9599 Onotomoko (1991 UP2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 29 tháng 10 năm 1991 bởi K. Endate và K. Watanabe ở Kitami.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9599 Onotomoko
4940--9599-onotomoko-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)