User Tools

Site Tools


4941--9749-van-den-eijnde-la-gi

Van den Eijnde
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 3 tháng 4 năm 1989
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9749
Tên thay thế 1989 GC1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1326228
Viễn điểm quỹ đạo 2.7557832
Độ lệch tâm 0.1274772
Chu kỳ quỹ đạo 1395.7394279
Độ bất thường trung bình 250.97657
Độ nghiêng quỹ đạo 2.83004
Kinh độ của điểm nút lên 294.26058
Acgumen của cận điểm 30.21590
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.3

9749 Van den Eijnde (1989 GC1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 3 tháng 4 năm 1989 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9749 Van den Eijnde
4941--9749-van-den-eijnde-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)