User Tools

Site Tools


4943--10120-ypres-la-gi

Ypres
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Caussols
Ngày khám phá 18 tháng 12 năm 1992
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10120
Đặt tên theo Ypres
Tên thay thế 1992 YH2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.9715341
Viễn điểm quỹ đạo 3.3806197
Độ lệch tâm 0.0644011
Chu kỳ quỹ đạo 2067.4496252
Độ bất thường trung bình 290.61903
Độ nghiêng quỹ đạo 10.51347
Kinh độ của điểm nút lên 86.58702
Acgumen của cận điểm 329.34616
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.9

10120 Ypres (1992 YH2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 18 tháng 12 năm 1992 bởi E. W. Elst ở Caussols. Nó được đặt theo tên thành phố Ypres ở Bỉ bị phá hủy trong chiến tranh thế giới thứ 1.

  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 10120 Ypres
4943--10120-ypres-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)