User Tools

Site Tools


4945--10416-kottler-la-gi

Kottler
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá ngày 14 tháng 11 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10416
Tên thay thế 1998 VA32
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên ngày 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.3478385
Viễn điểm quỹ đạo 3.1348637
Độ lệch tâm 0.3986491
Chu kỳ quỹ đạo 1225.6409396
Độ bất thường trung bình 251.38682
Độ nghiêng quỹ đạo 20.33165
Kinh độ của điểm nút lên 257.83076
Acgumen của cận điểm 251.23381
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.6

10416 Kottler (1998 VA32) là một tiểu hành tinh bay qua Sao Hỏa được phát hiện ngày 14 tháng 11 năm 1998 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro. Tiểu hành tinh được đặt tên theo tên của Herbert Kottler.[1]

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. Truy cập ngày 24 tháng 12 năm 2008. 
4945--10416-kottler-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)