User Tools

Site Tools


4946--10598-markrees-la-gi

Markrees
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi P. G. Comba
Nơi khám phá Prescott
Ngày khám phá 13 tháng 10 năm 1996
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10598
Tên thay thế 1996 TT11
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2081856
Viễn điểm quỹ đạo 3.0128654
Độ lệch tâm 0.1541222
Chu kỳ quỹ đạo 1540.6015921
Độ bất thường trung bình 289.78581
Độ nghiêng quỹ đạo 1.58569
Kinh độ của điểm nút lên 199.09676
Acgumen của cận điểm 150.05212
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.4

10598 Markrees (1996 TT11) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 13 tháng 10 năm 1996 bởi P. G. Comba ở Prescott.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 10598 Markrees
4946--10598-markrees-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)