User Tools

Site Tools


4947--10781-ritter-la-gi

Ritter
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi F. Borngen
Nơi khám phá Tautenburg
Ngày khám phá 6 tháng 8 năm 1991
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10781
Tên thay thế 1991 PV31
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3173053
Viễn điểm quỹ đạo 2.9631409
Độ lệch tâm 0.1223070
Chu kỳ quỹ đạo 1566.9652388
Độ bất thường trung bình 311.07287
Độ nghiêng quỹ đạo 5.46109
Kinh độ của điểm nút lên 184.88273
Acgumen của cận điểm 151.85254
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.9

10781 Ritter (1991 PV31) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 6 tháng 8 năm 1991 bởi F. Borngen ở Tautenburg. The asteroidđược đặt tên theo tên của Johann Wilhelm Ritter, a German chemist và physicist.[1]

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. Truy cập ngày 25 tháng 12 năm 2008. 
4947--10781-ritter-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)