User Tools

Site Tools


4948--7707-yes-la-gi

Yes
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi C. W. Hergenrother
Nơi khám phá Catalina Station
Ngày khám phá 17 tháng 4 năm 1993
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7707
Tên thay thế 1993 HM1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2684402
Viễn điểm quỹ đạo 3.0334500
Độ lệch tâm 0.1442900
Chu kỳ quỹ đạo 1576.5201497
Độ bất thường trung bình 178.55688
Độ nghiêng quỹ đạo 15.66669
Kinh độ của điểm nút lên 131.38140
Acgumen của cận điểm 78.31965
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.6

7707 Yes (1993 HM1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 17 tháng 4 năm 1993 bởi C. W. Hergenrother ở Catalina Station. Nó được đặt theo tên ban nhạc progressive rock Yes.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7707 Yes
4948--7707-yes-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)