User Tools

Site Tools


4949--8071-simonelli-la-gi

Simonelli
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. Bowell
Nơi khám phá trạm Anderson Mesa thuộc đài thiên văn Lowell
Ngày khám phá 5 tháng 4 năm 1981
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8071
Tên thay thế 1981 GO
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1935388
Viễn điểm quỹ đạo 2.4879632
Độ lệch tâm 0.0628910
Chu kỳ quỹ đạo 1308.0708517
Độ bất thường trung bình 235.93288
Độ nghiêng quỹ đạo 3.35109
Kinh độ của điểm nút lên 161.07408
Acgumen của cận điểm 354.42699
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.0

8071 Simonelli (1981 GO) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 5 tháng 4 năm 1981 bởi E. Bowell ở trạm Anderson Mesa thuộc Đài thiên văn Lowell.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8071 Simonelli
4949--8071-simonelli-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)