User Tools

Site Tools


4950--8216-melosh-la-gi

Melosh
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Spacewatch
Nơi khám phá Kitt Peak
Ngày khám phá 27 tháng 3 năm 1995
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8216
Đặt tên theo H. Jay Melosh
Tên thay thế 1995 FX14
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9987871
Viễn điểm quỹ đạo 3.1197903
Độ lệch tâm 0.2190068
Chu kỳ quỹ đạo 1495.4687919
Độ bất thường trung bình 292.55715
Độ nghiêng quỹ đạo 4.26486
Kinh độ của điểm nút lên 76.47359
Acgumen của cận điểm 269.30728
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.8

8216 Melosh (1995 FX14) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 27 tháng 3 năm 1995 bởi Spacewatch ở Kitt Peak.

Tiểu hành tinh được đặt tên theo tên của nhà khoa học Jay Melosh.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8216 Melosh
4950--8216-melosh-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)