User Tools

Site Tools


4952--8541-schalkenmehren-la-gi

Schalkenmehren
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 9 tháng 10 năm 1993
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8541
Tên thay thế 1993 TZ32
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0714981
Viễn điểm quỹ đạo 2.2876513
Độ lệch tâm 0.0495861
Chu kỳ quỹ đạo 1175.3197735
Độ bất thường trung bình 180.64277
Độ nghiêng quỹ đạo 2.77700
Kinh độ của điểm nút lên 124.08417
Acgumen của cận điểm 272.19334
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.1

8541 Schalkenmehren (1993 TZ32) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 9 tháng 10 năm 1993 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8541 Schalkenmehren
4952--8541-schalkenmehren-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)