User Tools

Site Tools


4953--8702-nakanishi-la-gi

Nakanishi
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi M. Hirasawa và S. Suzuki
Nơi khám phá Nyukasa
Ngày khám phá 14 tháng 11 năm 1993
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8702
Tên thay thế 1993 VX3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9898318
Viễn điểm quỹ đạo 2.4291418
Độ lệch tâm 0.0994145
Chu kỳ quỹ đạo 1199.5974951
Độ bất thường trung bình 135.89318
Độ nghiêng quỹ đạo 4.55313
Kinh độ của điểm nút lên 239.60911
Acgumen của cận điểm 196.49694
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.0

8702 Nakanishi (1993 VX3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 14 tháng 11 năm 1993 bởi M. Hirasawa và S. Suzuki ở Nyukasa.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8702 Nakanishi
4953--8702-nakanishi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)