User Tools

Site Tools


4956--9105-matsumura-la-gi

Matsumura
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Kobayashi
Nơi khám phá Oizumi
Ngày khám phá 2 tháng 1 năm 1997
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9105
Tên thay thế 1997 AU
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6169112
Viễn điểm quỹ đạo 3.1413222
Độ lệch tâm 0.0910715
Chu kỳ quỹ đạo 1784.3798953
Độ bất thường trung bình 227.18246
Độ nghiêng quỹ đạo 2.17046
Kinh độ của điểm nút lên 20.40729
Acgumen của cận điểm 338.94508
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.7

9105 Matsumura (1997 AU) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 2 tháng 1 năm 1997 bởi T. Kobayashi ở Oizumi.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9105 Matsumura
4956--9105-matsumura-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)