User Tools

Site Tools


4957--9429-pore-la-gi

9429 Poreč là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1925.0317764 ngày (5.27 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 14 tháng 3 năm 1996.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 17 tháng 5 năm 2008. 
4957--9429-pore-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)