User Tools

Site Tools


4958--9602-oya-la-gi

Oya
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Fujii và K. Watanabe
Nơi khám phá Kitami
Ngày khám phá 31 tháng 10 năm 1991
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9602
Tên thay thế 1991 UU3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9150921
Viễn điểm quỹ đạo 2.6494317
Độ lệch tâm 0.1608798
Chu kỳ quỹ đạo 1259.3505907
Độ bất thường trung bình 344.01548
Độ nghiêng quỹ đạo 2.23180
Kinh độ của điểm nút lên 356.97291
Acgumen của cận điểm 336.29459
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.9

9602 Oya (1991 UU3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 31 tháng 10 năm 1991 bởi T. Fujii và K. Watanabe ở Kitami.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9602 Oya
4958--9602-oya-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)