User Tools

Site Tools


4959--9751-kadota-la-gi

Kadota
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Seki
Nơi khám phá Geisei
Ngày khám phá 20 tháng 8 năm 1990
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9751
Tên thay thế 1990 QM
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9918930
Viễn điểm quỹ đạo 2.8625854
Độ lệch tâm 0.1793586
Chu kỳ quỹ đạo 1381.2340705
Độ bất thường trung bình 281.42455
Độ nghiêng quỹ đạo 2.83789
Kinh độ của điểm nút lên 160.53013
Acgumen của cận điểm 125.38598
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.7

9751 Kadota (1990 QM) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 8 năm 1990 bởi T. Seki ở Geisei.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9751 Kadota
4959--9751-kadota-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)