User Tools

Site Tools


4960--minh-t-m-nguy-n-b-nh-la-gi

Minh Tâm là một xã của huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng, Việt Nam. Xã có vị trí:

Xã Minh Tâm có diện tích 17,36 km², dân số năm 1999 là 1.533 người.[1], mật độ dân cư đạt 88,3 người/km².

Xã Minh Tâm được chia thành các xóm: Bản Cải-Kéo Gạm, Đông Chiêm, Gòi Gà, Khuôn Nộc, Nà Ca, Nà Lẹng, Pác Phai, Phiêng Sa, Thôm Phát, Nóc Mò.

Trên địa bàn xã Minh Tâm có hang Kéo Quảng và hang Lũng Tàn.

  1. ^ a ă Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT ngày 01/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Danh mục địa danh các đơn vị hành chính Việt Nam thể hiện trên bản đồ
  2. ^ Kết quả Tổng điều tra dân số năm 1999, dẫn theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT.
  3. ^ Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 08/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bảng Danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam
4960--minh-t-m-nguy-n-b-nh-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)