User Tools

Site Tools


4961--10121-arzamas-la-gi

10121 Arzamas

Tên
Tên Arzamas
Tên chỉ định 1993 BS4
Phát hiện
Người phát hiện Eric Elst
Ngày phát hiện 27 tháng 1 năm 1993
Nơi phát hiện Caussols Observatory
Thông số quỹ đạo
Kỷ nguyên 27 tháng 10 năm 2007 (JDCT 2454400.5)
Độ lệch tâm (e) 0.1596477
Bán trục lớn (a) 3.1970099 AU
Cận điểm quỹ đạo (q) 2.6866146 AU
Viễn điểm quỹ đạo (Q) 3.7074052 AU
Chu kỳ quỹ đạo (P) 5.72 a
Độ nghiêng quỹ đạo (i) 0.89777°
Kinh độ (Ω) 30.54669°
Acgumen (ω) 262.94373°
Độ bất thường trung bình (M) 94.85384°

10121 Arzamas là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 2087.9226550 ngày (5.72 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 27 tháng 1 năm 1993.

The asteroid được đặt tên sau tên the Russian city, Arzamas.[1]

  1. ^ a ă “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 23 tháng 7 năm 2008. 
4961--10121-arzamas-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)