User Tools

Site Tools


4962--10250-hellahaasse-la-gi

10250 Hellahaasse
Tên
Tên Hellahaasse
Tên chỉ định 1252 T-1
Phát hiện
Người phát hiện C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld
Ngày phát hiện 25 tháng 3 năm 1971
Thông số quỹ đạo
Kỷ nguyên 27 tháng 10 năm 2007 (JDCT 2454400.5)
Độ lệch tâm (e) 0.0397018
Bán trục lớn (a) 2.3361446 AU
Cận điểm quỹ đạo (q) 2.2433955 AU
Viễn điểm quỹ đạo (Q) 2.4288937 AU
Chu kỳ quỹ đạo (P) 3.57 a
Độ nghiêng quỹ đạo (i) 6.55209°
Kinh độ (Ω) 198.29449°
Acgumen (ω) 345.00752°
Độ bất thường trung bình (M) 144.64988°

10250 Hellahaasse là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1304.2114037 ngày (3.57 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 25 tháng 3 năm 1971 và được đặt theo tên của Dutch writer Hella S. Haasse

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 25 tháng 4 năm 2008. 
4962--10250-hellahaasse-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)