User Tools

Site Tools


4964--10601-hiwatashi-la-gi

Hiwatashi
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi A. Nakamura
Nơi khám phá Kuma Kogen
Ngày khám phá 16 tháng 10 năm 1996
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10601
Tên thay thế 1996 UC
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3792040
Viễn điểm quỹ đạo 3.9245346
Độ lệch tâm 0.2451451
Chu kỳ quỹ đạo 2043.8580136
Độ bất thường trung bình 25.67905
Độ nghiêng quỹ đạo 2.99856
Kinh độ của điểm nút lên 92.06433
Acgumen của cận điểm 277.19922
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.3

10601 Hiwatashi (1996 UC) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 10 năm 1996 bởi A. Nakamura ở Kuma Kogen.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 10601 Hiwatashi
4964--10601-hiwatashi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)