User Tools

Site Tools


4965--10782-hittmair-la-gi

Hittmair
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi L. D. Schmadel và F. Borngen
Nơi khám phá Tautenburg
Ngày khám phá 12 tháng 9 năm 1991
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10782
Tên thay thế 1991 RH4
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8821901
Viễn điểm quỹ đạo 2.5516769
Độ lệch tâm 0.1509939
Chu kỳ quỹ đạo 1205.6671581
Độ bất thường trung bình 312.29919
Độ nghiêng quỹ đạo 4.04113
Kinh độ của điểm nút lên 316.96284
Acgumen của cận điểm 129.53232
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.3

10782 Hittmair (1991 RH4) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 12 tháng 9 năm 1991 bởi L. D. Schmadel và F. Borngen ở Tautenburg.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 10782 Hittmair
4965--10782-hittmair-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)