User Tools

Site Tools


4966--7708-fennimore-la-gi

Fennimore
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi S. Ueda và H. Kaneda
Nơi khám phá Kushiro
Ngày khám phá 11 tháng 4 năm 1994
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7708
Tên thay thế 1994 GF9
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0303656
Viễn điểm quỹ đạo 2.7625196
Độ lệch tâm 0.1527585
Chu kỳ quỹ đạo 1355.0301769
Độ bất thường trung bình 261.49262
Độ nghiêng quỹ đạo 2.61483
Kinh độ của điểm nút lên 25.50985
Acgumen của cận điểm 199.70747
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.8

7708 Fennimore (1994 GF9) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 11 tháng 4 năm 1994 bởi S. Ueda và H. Kaneda ở Kushiro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7708 Fennimore
4966--7708-fennimore-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)