User Tools

Site Tools


4967--8072-yojikondo-la-gi

8072 Yojikondo (1981 GO1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 1 tháng 4 năm 1981 ở the Agassiz Station of the Harvard College Observatory.

4967--8072-yojikondo-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)