User Tools

Site Tools


4969--8374-horohata-la-gi

Horohata
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi S. Otomo
Nơi khám phá Kiyosato
Ngày khám phá 10 tháng 1 năm 1992
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8374
Tên thay thế 1992 AK1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6637981
Viễn điểm quỹ đạo 3.7877837
Độ lệch tâm 0.1742186
Chu kỳ quỹ đạo 2116.1806701
Độ bất thường trung bình 349.46085
Độ nghiêng quỹ đạo 2.92233
Kinh độ của điểm nút lên 98.99873
Acgumen của cận điểm 297.71999
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.0

8374 Horohata (1992 AK1) là một tiểu hành tinh nằm phía ngoài của vành đai chính được phát hiện ngày 10 tháng 1 năm 1992 bởi S. Otomo ở Kiyosato.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8374 Horohata
4969--8374-horohata-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)