User Tools

Site Tools


4970--8543-tsunemi-la-gi

Tsunemi
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Kobayashi
Nơi khám phá Oizumi
Ngày khám phá 15 tháng 12 năm 1993
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8543
Tên thay thế 1993 XO1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8823051
Viễn điểm quỹ đạo 2.6281947
Độ lệch tâm 0.1653674
Chu kỳ quỹ đạo 1237.0590310
Độ bất thường trung bình 207.17151
Độ nghiêng quỹ đạo 4.28323
Kinh độ của điểm nút lên 212.55734
Acgumen của cận điểm 116.08428
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.8

8543 Tsunemi (1993 XO1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 15 tháng 12 năm 1993 bởi T. Kobayashi ở Oizumi.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8543 Tsunemi
4970--8543-tsunemi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)