User Tools

Site Tools


4971--8703-nakanotadao-la-gi

Nakanotadao
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Kobayashi
Nơi khám phá Oizumi
Ngày khám phá 15 tháng 12 năm 1993
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8703
Tên thay thế 1993 XP1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2293811
Viễn điểm quỹ đạo 2.4243345
Độ lệch tâm 0.0418920
Chu kỳ quỹ đạo 1296.4422994
Độ bất thường trung bình 317.58447
Độ nghiêng quỹ đạo 5.01189
Kinh độ của điểm nút lên 151.70279
Acgumen của cận điểm 16.33502
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.4

8703 Nakanotadao (1993 XP1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 15 tháng 12 năm 1993 bởi T. Kobayashi ở Oizumi.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8703 Nakanotadao
4971--8703-nakanotadao-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)