User Tools

Site Tools


4972--8847-huch-la-gi

Huch
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi F. Borngen và L. D. Schmadel
Nơi khám phá Tautenburg
Ngày khám phá 12 tháng 10 năm 1990
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8847
Đặt tên theo Ricarda Huch
Tên thay thế 1990 TO3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7497796
Viễn điểm quỹ đạo 2.9360590
Độ lệch tâm 0.0327620
Chu kỳ quỹ đạo 1750.8350632
Độ bất thường trung bình 347.68944
Độ nghiêng quỹ đạo 1.25138
Kinh độ của điểm nút lên 216.69560
Acgumen của cận điểm 62.42158
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.6

8847 Huch (1990 TO3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 12 tháng 10 năm 1990 bởi F. Borngen và L. D. Schmadel ở Tautenburg.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8847 Huch
4972--8847-huch-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)