User Tools

Site Tools


4974--9106-yatagarasu-la-gi

Yatagarasu
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Kobayashi
Nơi khám phá Oizumi
Ngày khám phá 3 tháng 1 năm 1997
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9106
Đặt tên theo Yatagarasu
Tên thay thế 1997 AY1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3995137
Viễn điểm quỹ đạo 2.5675581
Độ lệch tâm 0.0338317
Chu kỳ quỹ đạo 1429.5656574
Độ bất thường trung bình 354.80144
Độ nghiêng quỹ đạo 5.51766
Kinh độ của điểm nút lên 55.96506
Acgumen của cận điểm 26.48866
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.4

9106 Yatagarasu (1997 AY1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 3 tháng 1 năm 1997 bởi Takao Kobayashi ở Ōizumi. Nó được đặt theo tên a Japanese mythological bird yatagarasu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9106 Yatagarasu
4974--9106-yatagarasu-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)