User Tools

Site Tools


4975--9430-erichthonios-la-gi

Erichthonios
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Ngày khám phá 17 tháng 4 năm 1996
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9430
Đặt tên theo Erichthonius of Athens
Tên thay thế 1996 HU10
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 4.9992896
Viễn điểm quỹ đạo 5.5677118
Độ lệch tâm 0.0537922
Chu kỳ quỹ đạo 4435.8930284
Độ bất thường trung bình 306.11310
Độ nghiêng quỹ đạo 1.00111
Kinh độ của điểm nút lên 326.45507
Acgumen của cận điểm 309.95933
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 10.5

9430 Erichthonios (1996 HU10) là các thiên thể Troia của Sao Mộc, trong nhóm Troia, được phát hiện vào ngày 17 tháng 04 năm 1996 bởi E. W. Elst tại Đài thiên văn Châu Âu Bán cầu Nam.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9430 Erichthonios
4975--9430-erichthonios-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)