User Tools

Site Tools


4977--9756-ezaki-la-gi

Ezaki
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Seki
Nơi khám phá Geisei
Ngày khám phá 12 tháng 2 năm 1991
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9756
Tên thay thế 1991 CC3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.4295616
Viễn điểm quỹ đạo 3.0389618
Độ lệch tâm 0.1114378
Chu kỳ quỹ đạo 1651.4237957
Độ bất thường trung bình 243.61207
Độ nghiêng quỹ đạo 4.45659
Kinh độ của điểm nút lên 180.25624
Acgumen của cận điểm 34.56087
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.7

9756 Ezaki (1991 CC3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 12 tháng 2 năm 1991 bởi T. Seki ở Geisei.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9756 Ezaki
4977--9756-ezaki-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)